Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu:
W sumie: 55122

Archiwum newsów, strona 12

Obrazek dla news_577

Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniu

05.03.2020

20 lutego 2020 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku  odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych marki IVECO EUROCARGO dla jednostki OSP w Mniu, oraz marki MAN dla jednostki OSP w Brańsku.

Uroczystego przekazania pojazdów pożarniczych dokonali: Pan Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, st. bryg. Waldemar Kudrewicz Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Pan Andrzej Jankowski Wójt Gminy Brańsk oraz Pan Eugeniusz Tomasz Koczewski Burmistrz Miasta Brańsk.

więcej

Połowa za nami! Projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki”

02.03.2020

To już połowa okresu realizacji projektu w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Brańsk. Do końca lutego 2020 r. w ramach projektu zrealizowano po 48 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego, z robotyki i programowania oraz zajęć naukowo-intelektualnych. W ramach projektu dzieci w OWP mają do dyspozycji nowoczesne pomoce dydaktyczne typu: monitory interaktywne 55’, zestawy robot Photon Edu + tablet, roboty z klocków Lego, interaktywne gry edukacyjne, ilustrowane słowniki, dwustronne puzzle do nauki języka angielskiego, plansze do kodowania i programowania oraz encyklopedie dla dzieci i książki naukowe. Przed nami dalsza cześć zajęć rozwijających uzdolnienia oraz wyjazd edukacyjny.

więcej

Obrazek dla news_574

Społeczne badania ankietowe GUS

18.02.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych, Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego. Zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. Statystyka publiczna od wielu lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych.
Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. 

więcej

Obrazek dla news_573

Zaproszenie na spotkanie

13.02.2020

Wójt Gminy Brańsk zaprasza właścicieli działek położonych przy drodze gminnej Poletyły-Świrydy na spotkanie w sprawie przebudowy drogi gminnej w obrębie miejscowości Poletyły - Świrydy. Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja projektu przebudowy drogi od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1588 (Brańsk-Poletyły-Załuskie Koronne) do skrzyżowania z droga wojewódzką 681 (Roszki Wodzki-Łapy-Poświetne-Brańsk-Ciechanowiec).

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Poletyłach.

więcej

Obrazek dla news_571

Harmonogram rekrutacyjny na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych

17.01.2020

ZARZĄDZENIE NR  143/2020

WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 131 i 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Brańsk prowadzą rekrutację do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r, poz. 1148 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/217/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym oraz określania dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz zapisów niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego             i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańsk.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 143/2020

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 16.01.2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,

dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 02.03.2020 r.

do 16.03.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

 

od 04.05.2020 r.

do 18.05.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2019 r., poz. 1148/

do 23.03.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

do 25.05.2020 r.

/w godzinach pracy szkoły/.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2020 r.

do godz. 12.00

29.05.2020 r.

do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 17.04.2020 r.

do godz. 12:00

do 12.06.2020 r.

do godz. 12:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2020 r.

do godz. 15.00

19.06.2020 r.

do godz. 15.00

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.