Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu:
W sumie: 55122

Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk

W dniu 11 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Andrzej Jankowski Wójt Gminy Brańsk podpisał umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu pn.: „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Całkowita wartość projektu to 1 184 533,36 zł, a kwota dofinansowania to 912 595,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na terenie Gminy Brańsk.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem wykonanie 75 szt. indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk. Instalacje te będą wykorzystywane w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Realizacja projektu planowana jest w I - III kwartale 2019 roku.


Informujemy, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk”, po przeprowadzonej ocenie ofert, została wybrana firma ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 75 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. 


W dniu 16 lipca 2019 r. Wójt Gminy Brańsk, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru nad realizacją zadania realizowanego w ramach projektu „Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk” współfinansowanego z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Zgodnie z zapisami w umowie pomiędzy Gminą Brańsk, a Wykonawca robót realizacja przedsięwzięcia ma zakończyć się do 30 sierpnia 2019 r.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.