Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 122
W sumie: 54665

News

News zdjęcie id 295

Instalacje OZE – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – na terenie Gminy Brańsk

20.03.2017

Wójt Gminy Brańsk informuje, iż planuje przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz instalacji paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej. Instalacje będą mogły być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców tj. budynku mieszkalnego. Projekt realizowany będzie przez Gminę Brańsk wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania w okresie od 2-giej połowy 2017 r. do końca 2018 r. Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie 65% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w projekcie jest w szczególności:

 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,
 • dach budynku, na którym będzie montowana instalacja nie może być pokryty azbestem,
 • na budynku na potrzeby, którego planowany jest montaż instalacji OZE nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
 • osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i innych należności wobec Gminy Brańsk,
 • udział finansowy uczestników w projekcie określony w umowie regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu,
 • czytelnie wypełnionej deklaracji udziału w projekcie,
 • podpisanie przez właściciela/właścicieli budynku z Gminą Brańsk umowy regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu.

 

Wójt Gminy Brańsk zaprasza mieszkańców Gminy Brańsk zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkania informacyjne, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy w dniach:

 • 17 marca 2017 r. godz. 9.30 i 13.00
 • 20 marca 2017 r. godz. 10.00 i 14.00

Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze warunki techniczne, organizacyjne i finansowe związane z uczestnictwem w projekcie. Zainteresowanych udziałem w projekcie Mieszkańców prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonej deklaracji udziału w projekcie oraz zabranie jej ze sobą na spotkanie informacyjne. Druki deklaracji można również pobrać w pok. nr 7 Urzędu Gminy Brańsk.

UWAGA:

 • deklarację udziału w projekcie należy wypełnić czytelnie i podpisać przez właściciela/ wszystkich współwłaścicieli,
 • ostateczny termin składania deklaracji upływa dnia 24 marca 2017 r., zaś umowy  regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu dnia 28 marca  2017 r.,
 • dokumenty nie wypełnione poprawnie lub nieczytelnie bądź po terminie nie będą rozpatrywane (trafią na listę rezerwową oczekujących na montaż instalacji),
 • projekt nie obejmuje kosztów prac związanych z przebudową i dostosowaniem budynku mieszkalnego do potrzeb montażu instalacji,
 • instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana wyłącznie w budynkach ze sprawną i zapewniającą bezpieczne użytkowanie instalacją elektryczną.

Do pobrania:

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.