Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 75
W sumie: 54784

News

News zdjęcie id 563

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kiersnowo

09.01.2020

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr geod. 69 położona w obrębie gruntów wsi Kiersnowo, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BIP/00092529/7

Powierzchnia nieruchomości.

Działka nr geod. 69 o powierzchni 0,2754 ha

Opis nieruchomości.

Przedmiotowa działka położona jest w kompleksie terenów leśnych. Dojazd do działki jest ok. 80 m leśną drogą gruntową odchodzącą w kierunku północnym od drogi asfaltowej do wsi Majorowizna. Działka ma regularną konfigurację czworobokuw kształcie zbliżonym do prostokąta, którego granica wschodnia o długości ok. 90 m przylega do zaplecza działek siedliskowych. Zgodnie z zapisem w rejestrze gruntówto użytek rolny - pastwiska trwałe, oznaczony symbolem Ps V oraz grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr-Ps V. Na działce występuje przerzedzony drzewostan w wieku ok. 70 lat i zadrzewieniu 0,4 o składzie gatunkowym 40% - olsza czarna, 40% dąb szypułkowy oraz 20% brzoza brodawkowata. Fragmentarycznie na działce występują nierówności i drobne zagłębienia z zastoiskiem wody.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańsk, zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/53/03 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 października 2003 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 120 poz. 2229 z późn. zm.) działka oznaczona jest symbolem graficznym 48PE, co oznacza tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych.

Cena nieruchomości

22.500,00 zł  plus podatek VAT 23%

 

Zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów;
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Osoby, o których mowa wyżej, korzystają z pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości, jeżeli w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.

Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, nr tel. 85 737 50 31.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.