Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 120
W sumie: 54663

News

OGŁOSZENIE o rekrutacji uzupełniającej w ramach zadania 2 pomoc stypendialna dotyczy projektu ,,Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu’’

13.03.2018

Wójt Gminy Brańsk z dniem 13 marca 2018 r. ogłasza nabór uzupełniający w ramach zadania 2 pomoc stypendialna stypendium szkolne realizowanego w ramach projektu pn. ,,Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu’’, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Nabory deklaracji o przyznanie stypendium dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Domanowie w tym Szkoły Filialnej  w Świrydach i Szkoły Podstawowej w Holonkach w tym Szkoły Filialnej w Chojewie należy złożyć do punktów rekrutacyjnych/ informacyjnych znajdujących się w siedzibie ww. szkół będących Realizatorami Projektu w terminie:

 • od 13 marca 2018 r. do 21 marca 2018 r. do godz. 14.00

Szczegółowe informacje na temat sposobów składania deklaracji i zasad rekrutacji zostaną przekazane dla rodziców uczestników projektu na spotkaniach w szkołach w dniu 14.03.2018 r.

 • 14 marca 2018 r. godz. 12:30 Szkoła Podstawowa w Holonkach, siedziba szkoły Holonki 67
 • 14 marca 2018 r. godz. 14:00 Szkoła Podstawowa w Domanowie, siedziba szkoły Domanowo 19 a

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach i programie stypendialnym.

Zasady przyznania stypendium:

1. Stypendium szkolne zostanie przyznane zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu’’.

2. Na podstawie § 3 ust. 19 Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie ,,Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu’’ stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce może być przyznane uczniowi/uczennicy, który, został zakwalifikowany przynajmniej do jednego rodzaju zajęć:

 • uzyskał średnią ocen za ostatnie półrocze minimum 5,0;
 • w przypadku uzyskania liczby uczniów ze średnią 5,0 i wyżej przekraczającej liczbę zaplanowanych stypendiów w danym roku szkolnym pierwszeństwo ma uczeń, który:
 • otrzymał średnią ocen za ostatnie półrocze minimum 5,0 z przedmiotów kluczowych objętych projektem tj. języka angielskiego, przyrody, matematyki
  i informatyki.
 • nie otrzymał żadnej oceny dostatecznej,
 • otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 • jest laureatem bądź finalistą konkursów lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu minimum gminnym,
 • godnie reprezentuje szkołę w środowisku biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych imprezach,
 • prezentuje swoje osiągnięcia na terenie szkoły i jest zaangażowany w działalność pozalekcyjną.

3. Stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce przyznaje się na okres minimum 10 miesięcy.

4. Stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce przyznaje się w pierwszej kolejności uczestnikowi projektu, który nie brał udziału w zadaniu pomoc stypendialna.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu’’
 2. Deklaracja stypendysty.
 3. Wzór umowy w sprawie przyznania stypendium.

Projekt jest pozytywny pod względem równości szans, niedyskryminacji i równouprawnienia płci.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 479 435,55 zł, a całkowita wartość projektu 514 175,55 zł.

Projekt jest realizowany od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Bliższe informacje oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa są dostępne na stronach internetowych szkół:

https://spdomanowo.edupage.org/

http://spholonki.ucoz.pl/

a także w sekretariatach szkół i biurze projektu: pok. nr 5 Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Urząd Gminy Brańsk

ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
tel. 85 7375031
       85 7319200  
fax. 85 7375804

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.