Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu:
W sumie: 55122

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) w 2018 roku

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454)
w 2018 roku

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brańsk w 2018 r.: 
 • MPO Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok (tel. 85/676 83 00);
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4,
  17-200 Hajnówka (tel. 85/682 23 57, 85/682 30 32);
 • IWO Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk (tel. 85/737 53 00, 737 58 27);
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4,
  15-102 Białystok (tel. 85/653 95 93).
 1. Podmiot odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Brańsk” na lata 2017-2018

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce,
ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 1. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Hajnówka,
ul. Kleszezelowska 35, 17-200 Hajnówka / Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w m. Augustowo, gm. Bielsk Podlaski

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez: „IWO” Janusz Adamczuk, ul. Jagiellońska 42, 17-120 Brańsk, przy ul. Bielskiej 47. Czynny
  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 16.00, a w soboty w godzinach
  od 7.00 do 14.00.
 2. Informacje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r. [%]

0,35 %

*dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w 2018 r. wynosi 40%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w 2018 r. [%]

30,88 %

*dopuszczalny poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szklą w 2018 r. wynosi 30%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych w 2018 r. [%]

W 2018 roku z terenu Gminy Brańsk nie odebrano żadnych odpadów budowlanych

*dopuszczalny poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w 2018 r. wynosi 50%

 

 1. Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
  z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na terenie Gminy Brańsk w 2018 r. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany
był w formie wystawki przez firmę odbierającą opady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka oraz odbierany w PSZOK.

 

Wójt Gminy Brańsk

Andrzej Jankowski

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.