Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu:
W sumie: 55122

OSP Szmurły

Ochotnicza Straż Pożarna w Szmurłach założona w grudniu 1968 roku z inicjatywy mieszkańców  wsi Szmurły. Złożono wniosek do Powiatowej Komendy PSP w Bielsku Podlaskim. Ówczesne władze przychyliły się do wniosku o utworzenie OSP Szmurły. Pierwsze zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej, uczestniczyło ponad 30 osób. Wziął w nim udział z-ca Komendanta Powiatowego ppor. poż. Walenty Simonienko. Komendantem Powiatowym był wówczas por. poż. Adolf Czesnowski.

Wybrano pierwszy Zarząd OSP Szmurły: Prezes - Aleksander Szmurło s. Stefana, Wiceprezes - Józef Szmurło s. Juliana, Skarbnik - Henryk Szmurło s. Jana, gospodarz - Franciszek Szmurło s. Adama, członek Zarządu - Czesław Szmurło s. Bolesława.

Wiosną roku 1969 przydzielono jednostce sprzęt przeciwpożarowy: motopompę, dwie prądownice i kilkaset metrów węży tłocznych. Motopompę obsługiwali Stanisław Kryński s. Zygmunta i Jan Krasowski s. Franciszka.

W roku 1970 Zarząd OSP powierzył funkcję Naczelnika (Komendanta) z rąk Franciszka Osmólskiego dla Zdzisława Krasowskiego s. Stanisława, który funkcję tę pełnił do 2009 roku. Funkcję Skarbnika przejął Józef Moczulski s. Franciszka, gdyż ówczesny Skarbnik zrzekł się tej funkcji.

W roku 1971 jednostka otrzymała kolejny sprzęt ppoż. – 8 hełmów ochronnych, 8 toporków, 8 pasów bojowych, prądownicę i syrenę ręczną. OSP stała się bardziej zmobilizowana w działaniu. Jednostka OSP rozwijała się prężnie, brała udział w zawodach gminnych. Komenda Powiatowa otaczała jednostkę szczególnym troskliwym nadzorem. Pierwszym bojowym zadaniem był wyjazd do pożaru we wsi Brzeźnica 31 maja 1971 roku. Akcja ta jeszcze bardziej zjednoczyła OSP. Motopompę obsługiwał Stanisław Kryński s. Zygmunta.

Zarząd OSP na swych posiedzeniach rozpatrywał możliwość rozbudowy i adaptacji starej świetlicy wiejskiej, która wymagała kapitalnego remontu, dla potrzeb OSP. Wybudowana była w okresie międzywojennym przez ówczesną młodzież wsi Szmurły w roku 1935, obecnie jedynym żyjącym, który brał w tym udział jest Franciszek Szmurło s. Adama. W latach 1971-72 przybudowano garaż do tej świetlicy, garaż na sprzęt ppoż., z nadzieją na przyszły samochód. Dotychczas sprzęt pożarniczy był przechowywany najpierw  u Franciszka Szmurło s. Adama, a później u Zdzisława Krasowskiego s. Stanisława. W tym czasie straż otrzymała z KP PSP kolejny sprzęt: syrenę elektryczną. Mając garaż strażacy zaczęli czynić starania o pozyskanie samochodu, który otrzymali 5 kwietnia 1973 roku. Był to nowy samochód marki Żuk A-15, który służył do 1 kwietnia  2006 roku. Jednostka funkcjonowała jeszcze prężniej i była bardziej zmobilizowana do walki z żywiołem.

Po zmianach administracyjnych w Polsce powstały Gminy, gospodarzem Gminy Brańsk został Naczelnik Józef Kosiński. Stałym tematem Zarządu OSP  była budowa nowej remizy. W roku 1977 OSP zakupiła chorągiew strażacką „Świętego Floriana” do Kaplicy w Szmurłach, wybudowanej w roku 1957 przez mieszkańców wsi Szmurły, Płonowo, Puchały Nowe, Spieszyn, pod kierownictwem ówczesnego proboszcza Parafii Rudka ks. Michała Badowskiego. Kaplica została pobudowana pod wezwaniem „Matki Bożej Królowej Świata”. Chorągiew ta została zakupiona ze składek strażaków i noszona jest zawsze przy różnych uroczystościach kościelnych. Poświęcona została przez ówczesnego wikarego parafii w Rudce ks. Piotra Burego, który zmarł 30 lat później w 2009 roku jako proboszcz Parafii Szmurły. 

OSP była wiodącą organizacją, gdyż wówczas  w Rektoracie Szmurły (od 15 kwietnia 1994 przekształconego w parafię) była jedyną strażą. Jednostka brała udział w przygotowaniu i podczas nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej była „prawą ręką” Rektora. W tym czasie Rektorem był ks. Stanisław Kozłowski.

W latach 1978-80 trwały przygotowania do budowy remizy, które przeciągały się z roku na rok. Przebudowano drogę „Mikowo - Kątek”, dzięki czemu powiększony został plac do powierzchni obecnie istniejącej, przeniesiono również kapliczkę Matki Boskiej w inne miejsce, gdyż stała na rozwidleniu dróg. Plac był bardzo podmokły, nawieziono dużo ziemi, którą podarował Józef Smorczewski. Zaangażowana w to była cała wieś. Zarząd OSP rozpoczął starania u Naczelnika Miasta i Gminy o opracowanie dokumentacji technicznej, zagospodarowano plac pod przyszłą budowę remizy.

W roku 1984 roku Prezesem OSP został Czesław Szmurło s. Bolesława, gdyż poprzedni Prezes wyjechał za granicę. Nadszedł rok 1985, jednostka otrzymała zezwolenie na budowę remizy. Wybrany został komitet budowy remizy, którego przewodniczącym został Zdzisław Krasowski s. Stanisława. Środki finansowe gromadzone były ze składek mieszkańców, z funduszu wiejskiego, środki z funduszu prewencyjnego PZU w Bielsku Podlaskim oraz z budżetu Miasta i Gminy w Brańsku. Budowę remizy rozpoczęto w maju 1985 roku, wiele prac zostało wykonanych przez członków OSP i mieszkańców wsi Szmurły. Dużą pomoc przy budowie, szczególnie przy transporcie materiałów wykazała Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim, której Komendantem był wówczas kpt. poż. Leon Kuprianowicz. Jednostka otrzymała również pomoc od ówczesnego Naczelnika Miasta i Gminy Zbigniewa Szcześniaka oraz pracowników Urzędu: p. Białej i p. Mańkowskiego.

Budowa trwała 1,5 roku w latach 1985-86. W dniu 6 sierpnia 1986 r. remiza została poświęcona. Mszę Świętą odprawił ówczesny rektor ks. Stanisław Kozłowski, a 15 listopada było otwarcie i przecięcie wstęgi. Na uroczystości otwarcia obecni byli: ówczesny mjr poż. z Warszawy pochodzący ze Szmurłów - Jan Szmurło. Komendant Wojewódzki płk poż. Klemens Dziermański, Komendant Powiatowy kpt. poż. Leon Kuprianowicz, władze gminne na czele z Naczelnikiem Zbigniewem Szcześniakiem, Prezes GS Tadeusz Dąbrowski, Prezes SKR Jerzy Dobryniewski, Wiceprezes Józef Kołoszko i wielu innych gości. Budynek został oddany do użytku publicznego. Realizatorzy tego ówczesnego dzieła ze Zdzisławem Krasowskim s.Stanisława na czele pragną, aby remiza służyła obecnym i następnym pokoleniom.

            W latach 1997-2000 funkcję Prezesa piastował Stanisław Szmurło s. Jana, jego następcą został wybrany Józef Smorczewski, który tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego łącznie z funkcją sołtysa wsi. Od 1986 roku organizowane były zabawy taneczne, z których dochód przeznaczono na potrzeby OSP i Szkoły.

W roku 1990 rozpoczęła się budowa Kościoła, w którą od samego początku aktywnie włączyła się jednostka OSP przekazując dochody z zabaw, wykonując różne prace,  Była siłą wiodącą przez cały okres budowy. OSP od początku istnienia w 1969 roku po dzień dzisiejszy pełni służbę w Kościele przy Grobie Pańskim w okresie Wielkanocnym, bierze udział w różnych uroczystościach kościelnych. Przy rozpoczęciu budowy Proboszczem był ks. Jan Wasilewski. W roku 1990 przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła wybrano Zdzisława Krasowskiego. W roku 1992 roku budowę Kościoła przejął ks. Jerzy Olszewski. Budowę ukończono w roku 1995. Poświęcenie odbyło się w dniu 20 sierpnia 1995 roku. Parafia została erygowana 15 kwietnia 1994 roku, proboszczem został ks. Jerzy Olszewski do 7 sierpnia 1997 roku. W tymże dniu Parafię objął ks. Tadeusz Krakówko, który pobudował parkan wokół cmentarza i Kościoła oraz wyłożył chodnik wokół Kościoła. W 2007 roku odszedł ze Szmurłów do parafii Miłkowice-Maćki, tam w roku 2008 poniósł śmierć z ręki bandyty, parafianina.

Do Szmurłów w 2008 roku przyszedł ks. Piotr Bury, był niecałe półtora roku. Zmarł nagle w marcu 2009 roku. Od sierpnia 2009 roku Proboszczem Parafii w Szmurłach jest ks. dr Zbigniew Średziński.

Skład Zarządu OSP Szmurły od roku 2000:

- Prezes Józef  Smorczewski s. Karola

- Wiceprezes - Krzysztof Krasowski s. Tadeusza

- Naczelnik Zdzisław Krasowski s Stanisława

- z-ca Naczelnika - Michał Zalewski s. Czesława

- Skarbnik - Tomasz Kopeć s. Jana

- Sekretarz - Marcin Zalewski s. Stanisława

Komisja Rewizyjna:

- Przewodniczący - Jan Kopeć s. Feliksa

- Wiceprzewodniczący – Piotr Smorczewski s. Józefa

- członek - Szczepan Szmurło s. Henryka

W dniu 1 kwietnia 2006 roku jednostka OSP przy wielkich staraniach Komendanta – kierowcy OSP Zdzisława Krasowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim mgr inż. płk poż. Jana Bartoszuka, Wójta Gminy Brańsk mgr Krzysztofa Jaworowskiego otrzymała wóz bojowy beczkowóz „Star 266”, którego poświęcenia dokonał dnia  23 kwietnia 2006 roku Jego Ekscelencja Biskup drohiczyński Antoni Dydycz podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Udział wzięło wielu Księży z sąsiednich Parafii, przedstawicieli władz samorządowych, strażackich, gminnych na czele z Wójtem Panem Krzysztofem Jaworowskim.

Kierowcą nadal pozostał Zdzisław Krasowski. Pełnił tę funkcję do dnia1 kwietnia 2008 roku, następcą został Krzysztof Krasowski s. Tadeusza.

Opracowanie: Zdzisław Krasowski.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.