Logo Gmina Bransk

Znajdujesz się na archiwalnej stronie Gminy Brańsk, której treść nie jest aktualizowana od 01.04.2021 r.
Aktualna wersja strony dostępna jest pod adresem samorzad.gov.pl/gmina-bransk lub www.bransk.pl


menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu:
W sumie: 55122

News

HARMONOGRAM REKRUTACYJNY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

13.01.2021

ZARZĄDZENIE NR  225/2021

WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do innych form wychowania przedszkolnego  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z poźn. zm.) oraz art. 131 i 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Brańsk prowadzą rekrutację do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 na podstawie zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 910 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/217/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym oraz określania dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz zapisów niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brańsk.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 225/2021

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13.01.2021 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,  dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 01.03.2021 r.

do 12.03.2021 r.

/w godzinach pracy szkoły/

 

od 04.05.2021 r.

do 14.05.2021 r.

/w godzinach pracy szkoły/

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do innej formy wychowania przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910/

do 22.03.2021 r.

/w godzinach pracy szkoły/

do 24.05.2021 r.

/w godzinach pracy szkoły/

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.03.2021 r.

do godz. 12.00

31.05.2021 r.

do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19.04.2021 r.

do godz. 12:00

do 14.06.2021 r.

do godz. 12:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

23.04.2021 r.

do godz. 15.00

18.06.2021 r.

do godz. 15.00

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong><center>Andrzej Jankowski</center></strong></p>

Andrzej Jankowski

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.